Medicin

Medicin ordineres fra egen læge eller psykiater. Platangårdens Ungdomscenter administrerer medicinen ud fra lægens anvisning. Der er meget præcise retningslinjer for administration af medicin i et socialt tilbud. Vi opfordrer de unge til at følge lægens anvisninger.

For unge under 18 år er medicinudgiften en del af forsørgelsen, som Platangården overtager, når en ung indskrives på en døgnplads.

Unge over 18 år afholder udgift til medicin af egen økonomi. Vi kan være behjælpelige med at søge om støtte til udgifter til medicin.