Sparringsforløb til Kommuner og opholdssteder

På Platangården har vi igennem de sidste 2 år oplevet en stigende efterspørgsel fra kommunerne,  ift. specialiseret viden om spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd.

Nogle henvendelser munder ud i at de unge indskrives på Platangården – enten på de højt specialiserede døgnpladser, eller i særligt tilrettelagte forløb, hvor PUC tilbyder en helhedsorienteret, specialiseret rehabiliteringsindsats i en af vores lejligheder, eller i den unges eget hjem.

Andre henvendelser munder ud i mere generelle rådgivnings- eller sparringsforløb om særlige målgrupper i specifikke kommuner, hvor de vurderer, at de har brug for kompetenceløft, for at kunne håndtere komplekse opgaver lokalt.  Det er på dette felt, at vi har udviklet et nyt koncept, hvor Platangården via sparringsforløb bidrager aktivt til kompetenceløft i eksempelvis kommuner eller på opholdssteder.

De mest effektive sparringsforløb er kendetegnet ved at:

  • Være tilpasset Jeres kontekst
  • Kort, afgrænset og praksisnært
  • Tage udgangspunkt i den viden og de erfaringer, som I allerede har gjort Jer 
  • Have til hensigt at skabe forstyrrelser og inspirere Jer til at kvalificere Jeres indsats
  • Kan rette sig mod fagpersoner, borgere eller pårørende

Platangårdens fundament for sparringsforløbene:  

  • En høj specialisering på spiseforstyrrelsesområdet igennem 12 år
  • Et stærkt socialfagligt fundament, som består af systemisk og narrative tilgange og metoder, indenfor en ramme af recoveryorienteret rehabilitering
  • En forskningsbaseret praksis, hvor tilgange og metoder i høj grad lever i samarbejdet med vores unge. Hver dag.  
  • PUCs erfaringer som VISO-specialister igennem 15 år.

Vi har noget på hjerte – vi ved det virker – vi vil gerne inspirere andre.

Kontakt Platangårdens visitation på tlf. 5535-0300, hvis vi sammen skal skræddersy et sparringsforløb, der passer til de behov du oplever i din kontekst.