Forebyggelse af overgreb

Platangården har i foråret 2015 - i samarbejde med 2 konsulenter fra SISO/Socialstyrelsen - afholdt en temadag om tidlig opsporing og forebyggelse af overgreb. Begrebet overgreb dækker over såvel vold og seksuelle overgreb.

Formålet med temadagen var dels at udvikle medarbejdernes kompetencer i forhold til emnet, dels at udarbejde en politik og beredskabsplan for området. Politikken blev udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe og indeholder bl.a.:

  • Definitioner på vold og seksuelle overgreb 
  • Viden om børn og unges seksualitet
  • Mulige tegn på overgreb
  • Hvordan man taler med børn og unge, som udviser tegn på overgreb
  • En beredskabsplan, som beskriver handleveje med mistanke om overgreb

 

 

Politikken kan læses/downloades ved at klikke på billedet (PDF 1,08 MB)