Takster

Taksterne på Platangårdens tilbud fastsættes efter de principper der er gældende for social- og specialundervisningsområdet. På dette område indgås hvert år i forbindelse med rammeaftalen også en takstaftale mellem kommuner i regionen og Region Sjælland. Der fastsættes i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen principper for omkostningsberegninger og betalingsmodeller, som nedfældes i en konkret takstaftale gældende for det pågældende år. Med denne som udgangspunkt beregnes de specifikke takster for kommunernes køb af pladser og individuelle ydelser i de forskellige tilbud.

Platangården anvender de standardkontrakter, som styregruppen for rammeaftalen har udarbejdet med udgangspunkt i kontraktforslag fra KL.

Platangården har takster på de rammeaftalte ydelser dvs. på pladserne i

  • Døgnafdelingen
  • Ekstern døgn
  • Dagtilbud

Priser på øvrige ydelser er individuelt fastsatte, men efter de i rammeaftalen gældende principper. Priserne på indtægtsdækket virksomhed godkendes af Socialafdelingen i Region Sjælland inden konkrakt til kommunen fremsendes.

Platangårdens takster løn-og prisfremskrives hvert år i forbindelse med årsskiftet med gældende sats.

Takstoversigt 2024