Kerneopgave

Platangårdens kerneopgave er at skabe tryghed og udvikling i samarbejde med den unge og den unges netværk, således at den unge oplever størst mulig trivsel, meningsfuldhed og selvforvaltning.

Med baggrund i kerneopgaven tager indsatsen på Platangården afsæt i 2 sideløbende spor:

  1. Understøtte den enkelte unges rehabilitering/recoveryproces i forhold til at komme sig efter en psykisk krise eller lære at leve med den på bedst mulig vis. 
  2. Understøtte den unges overgang fra barn til voksen.

I praksis har indsatsen på Platangården fokus på 5 centrale dimensioner, som tilrettelægges individuelt med afsæt i at understøtte den enkeltes rehabilitering/recoveryproces:

  1. Understøtte den enkeltes personlige udvikling, herunder udvikling af praktiske færdigheder og sociale kompetencer, som sætter den enkelte i stand til at mestre et almindeligt hverdagsliv.
  2. Understøtte den enkeltes samfundsmæssige og kulturelle deltagelse, såvel i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, som i forhold til fritidstilbud.
  3. Understøtte den enkeltes evne til at indgå i forpligtende sociale relationer, herunder opretholde og/eller danne netværk til familie og venner.
  4. Understøtte den enkeltes sundhed og trivsel gennem motion og sund ernæring.
  5. Understøtte lindring af specifikke symptomer og vanskeligheder.