Indsats

Platangårdens Nord- og Midthus er et døgntilbud til unge i aldersgruppen 14-25 år indenfor Platangårdens målgruppe

Et rummeligt og inkluderende miljø

Nord- og Midthuset udgør et særdeles rummeligt og inkluderende miljø, der tilbyder trygge og genkendelige rammer til unge med forskellige og særlig komplekse problemstillinger. Synlige og nærværende medarbejdere tilbyder sig til samvær, aktiviteter, støtte og omsorg, og tager ansvar for dagligdagens rytme, det sociale liv i husene og husenes rammer. De unge tilbydes omfattende muligheder for indflydelse på såvel eget liv, miljøet i husene og Platangården som helhed.          

Fleksible rammer

De to selvstændige huse tilbyder fleksible rammer, som giver mulighed for at sammensætte de unge på en sådan måde, at indsatsen i forhold til den enkelte unge understøttes bedst muligt i miljøet i huset. 

I perioder er det ene hus således bolig for unge, som har brug for tæt personalestøtte for at turde være en del af livet i huset, mens det andet hus rummer unge som i højere grad har brug for personalets hjælp til at håndtere vrede, frustrationer og grænseoverskridende adfærd, således at de kan indgå i en hensigtsmæssig relation til de øvrige i miljøet. Nordhuset er forbeholdt unge, som har gavn af rolige omgivelser, mens Midthuset er forbeholdt unge, som trives i et mere aktivt og åbent miljø.            

Fokus på den enkeltes ressourcer og fællesskabet

Indsatsen har i høj grad fokus på de unges ressourcer og forudsætninger, som bidrager til, at nye, positive fortællinger om den unge kan fylde. Der arbejdes med afstemte mål og forventninger, som giver mulighed for succesoplevelser og personlig udvikling.  

Udover indsatsen i forhold til den enkelte, har medarbejderne stor opmærksomhed på fællesskabet, som udgør et social trænings- og læringsrum, hvor de unge kan tilegne sig såvel praktiske færdigheder og sociale kompetencer. 

Uddybende beskrivelser af Platangårdens kerneopgave, faglige tilgang og metode kan læses under de enkelte links.

Systematiske indsatser og resultatdokumentation

Platangårdens rehabiliterende indsatser tager afsæt i Socialtilsynets kvalitetstemaer samt den Danske Kvalitetsmodels kvalitetsstandarder, som definerer fokusområder for den sociale indsats og opstiller kriterier for en systematisk resultatdokumentation.