Visitation og takster

Visitation

Ved forespørgsler vedr. et rehabiliteringsforløb rettes henvendelse til Platangårdens hovednummer: 55 35 03 00

Alle kan rette henvendelse vedr. et rehablilteringstilbud på Platangårdens Ungdomscenter. Det er bopælskommunen der er myndighed og som træffer afgørelse om bevilling af et rehabiliteringsforløb.

Ophold i Døgnafdelinger spiseforstyrrelser, jfr. Servicelovens § 52 (under 18 år)

  • Opholdsprisen dækker socialt rehabiliteringsforløb samt fuld forsørgelse.
  • (Tøj- og lommepenge udbetales efter gældende takst).

Ophold i Døgnafdelinger spiseforstyrrelser, jfr. Servicelovens § 107 (over 18 år)

  • Opholdsprisen dækker social rehabiliteringsforløb.
  • Dertil kommer udgift til kost- og logidelen med 191 kr. pr. dag, heraf 91 kr. for kost. Der kan ikke fravælges måltider. Der udbetales kostpenge ved fravær over 2 døgn.
  • Kommunen sikrer den unges forsørgelsesgrundlag samt bevilling af relevante enkeltydelser.

Vedrørende egenbetaling

  • Jfr. Vejledning om tilbud m.v. til voksne pkt. 176, skal de unge betale for den del af deres ophold, der vedrører bolig m.v. og kost (jfr. pkt. 165).
  • Den unges egenbetaling for kost og logi fastsættes og opkræves via kommunal myndighed, jfr. samme vejlednings pkt. 181.

Takster 

Takstoversigt 2024