Dagligdagen

Strukturen i Intern Undervisning er stabil, tydelig og genkendelig. Dagen er tilrettelagt, så der er mulighed for at tilpasse undervisning, læringsforløb og aktiviteter individuelt, så den enkelte unge og deltagelse i små fællesskaber tilgodeses.

Morgen: alle dage starter med en kort morgensamling omkring dagens nyheder. Her er der plads til at lande i undervisningen, og samtidig blive opdateret på dagen og verden omkring os.

Formiddagene: forløber primært med fagligt funderede undervisnings- og læringsforløb. Det kan være fagfagligt, livskundskab, sundhed, krop og bevægelse, samt fælles undervisning i uddannelsesområderne.

Du kan læse mere om uddannelsesområderne her:

http://www.platangaarden.dk/undervisning/stu/struktur-og-sammensaetning/

Eftermiddagene: er tilrettelagt med et målrettet fokus på individuelle specifikke temaer. Det kan f.eks. være terapeutiske samtaleforløb, individuel fagfaglig undervisning, musik, bevægelse, kreative aktiviteter, eller undervisning i andre fag, som har den enkelte unges interesse.

Pauser afholdes i Platangårdens kantine, hvor unge og medarbejdere spiser lækker, ernæringsrigtig og hjemmelavet mad sammen.

Som en del af hverdagens struktur, er der løbende indlagt små praktikker, oplæg og virksomhedsbesøg.

Dagen rundes af med en individuel opsamling på dagens aktiviteter.