Behandling af persondata

Platangårdens Ungdomscenter er et socialt tilbud under Region Sjælland. Vi udfører vores indsatser efter gældende regler, herunder regler om behandling af personfølsomme oplysninger.

1. BEHANDLING AF OPLYSNINGER OM DIG - Dine rettigheder som borger/ung

Platangårdens Ungdomscenter behandler oplysninger om dig, for at sikre:

 • At visitation af dig til et ophold på Platangården sker med den bedst mulige viden, om dine ønsker og behov.
 • At du under dit ophold modtager støtte og behandling ud fra den bedste viden om dig, dine ønsker og behov.
 • Dokumentation af den indsats Platangården leverer.
 • Korrekt opkrævning af betaling fra din kommune.
 • Udvikling og kvalitetskontrol af Platangårdens tilbud. I dette indgår oplysninger om dig, som statistisk baggrundsmateriale i anonym form.

Vi behandler følgende typer af oplysninger:

Almindelige oplysninger såsom navn, adresse og cpr.nr.

Vi behandler også følsomme oplysninger og andre rent private oplysninger, f.eks. helbredsoplysninger, oplysninger om sociale forhold, oplysninger om eventuelt misbrug og eventuelle kriminelle forhold.

Vi får oplysningerne fra din handlekommune, sygehuset, psykiatrien, kriminalforsorgen, din værge m.fl.

Videregivelse af oplysninger til andre:

Platangården videregiver oplysninger til andre myndigheder, som f.eks. din kommune, læge, kriminalforsorg, Socialtilsyn Øst, din værge i det omfang, der er konkret lovhjemmel eller i det omfang, hvor du har givet et informeret samtykke.

Opbevaring af oplysninger:

Vi opbevarer dine oplysninger i fagsystemet SENSUM, i SharePoint Teamsite og i økonomi-systemet ORACLE.

Lovhjemmel:

Vi behandler oplysningerne med lovhjemmel i Servicelovens bestemmelser og Offentlighedslovens kapitel 3.

Indsigt i og indsigelse imod, at oplysninger om dig behandles:

Du har ret til at bede om at se de oplysninger, vi behandler om dig.

Du har også ret til at protestere over behandlingen af personoplysningerne, og du har ret til at få berigtiget oplysninger, der er forkerte.

2. BEHANDLING AF OPLYSNINGER OM DIG   - Dine rettigheder som forældremyndighed/værge

Platangården behandler visse oplysninger om dig, som forældremyndighedsindehaver/ værge i forbindelse med:

 • Visitation af dit barn til et ophold på Platangården
 • Samarbejde med anden myndighed
 • Korrekt opkrævning af betaling fra barnets hjemkommune.
 • Udvikling og kvalitetskontrol af Platangårdens tilbud. I dette indgår oplysninger alene, som statistisk baggrundsmateriale i anonym form.

Vi behandler følgende typer af oplysninger:

Almindelige oplysninger, såsom navn, adresse og cpr.nr. samt evt. mailadresse og telefonnummer.

Videregivelse af oplysninger til andre:

Platangården videregiver oplysninger til andre myndigheder, som f.eks. barnets kommune, læge, kriminalforsorg, Socialtilsyn Øst, når der er konkret lovhjemmel eller i det omfang, hvor du har givet et informeret samtykke.

Opbevaring af oplysninger:

Vi opbevarer oplysningerne i fagsystemet SENSUM, i SharePoint Teamsite og i økonomi-systemet ORACLE.

Lovhjemmel:

Vi behandler oplysningerne med lovhjemmel i Servicelovens bestemmelser og Offentlighedslovens kapitel 3.

Indsigt i og indsigelse imod at oplysninger om dit barn behandles:

I henhold til gældende regler har du ret til at bede om at se de oplysninger, vi behandler om dig.

Du har også ret til at protestere over behandlingen af personoplysningerne, og du har ret til at få berigtiget oplysninger, der er forkerte.

3. BEHANDLING AF OPLYSNINGER OM DIT BARN - Dine rettigheder som forældremyndighed/værge

Platangården behandler oplysninger om dit barn for at sikre:

 • At visitation af barnet til et ophold på Platangården sker med den bedst mulige viden, om dets ønsker og behov.
 • At barnet under sit ophold modtager støtte og behandling ud fra den bedste viden om barnet, dets ønsker og behov.
 • Dokumentation af den indsats Platangården leverer.
 • Korrekt opkrævning af betaling fra barnets hjemkommune.
 • Udvikling og kvalitetskontrol af Platangårdens tilbud. I dette indgår oplysninger om barnet alene, som statistisk baggrundsmateriale i anonym form.

Vi behandler følgende typer af oplysninger:

Almindelige oplysninger, såsom navn, adresse og cpr.nr.

Vi behandler også følsomme oplysninger og andre rent private oplysninger, f.eks. helbreds-oplysninger, oplysninger om sociale forhold, oplysninger om eventuelt misbrug og eventuelle kriminelle forhold.

Vi får oplysningerne fra barnets handlekommune, sygehuset, psykiatrien, kriminalforsorgen m.fl.

Videregivelse af oplysninger til andre:

Platangården videregiver oplysninger til andre myndigheder, som f.eks. barnets kommune, læge, kriminalforsorg, Socialtilsyn Øst, når der er konkret lovhjemmel eller i det omfang, hvor du har givet et informeret samtykke.

Opbevaring af oplysninger:

Vi opbevarer oplysningerne i fagsystemet SENSUM, i SharePoint Teamsite og i økonomi-systemet ORACLE.

Lovhjemmel:

Vi behandler oplysningerne med lovhjemmel i Servicelovens bestemmelser og Offentlighedslovens kapitel 3.

Indsigt i og indsigelse imod at oplysninger om dit barn behandles:

I henhold til gældende regler har du ret til at bede om at se de oplysninger, vi behandler om dit barn.

Du har også ret til at protestere over behandlingen af personoplysningerne, og du har ret til at få berigtiget oplysninger, der er forkerte.

Kontaktoplysninger og yderlig information

Dataansvarlige:

Region Sjælland

Alleen 15

4180 Sorø

Tlf.: 70155000

E-mail: [email protected]

Region Sjællands databeskyttelsesrådgiver er:

Helle Jeppesen

Mobil: 40331585

E-mail: [email protected]

Yderligere information:

http://intra.regionsjaelland.dk/regionshus/praktisk/it-service/databeskyttelsesforordningen/Sider/default.aspx

 

Oplysninger om Platangårdens behandling af data i forbindelse med besøg af vores hjemmeside, tilmelding til Platangårdens nyhedsbrev samt tilmelding til Uddannelseskarrusellen er beskrevet i vores persondatapolitik, som du kan læse her.