Det individuelle niveau

Vi tilbyder de unge og deres netværk en række muligheder for indflydelse på såvel det individuelle niveau og fællesskabets niveau. Platangårdens medarbejdere støtter gerne den enkelte i at kunne varetage sin mulighed for indflydelse og deltage aktivt i de forskellige sammenhænge.

Indflydelse på det individuelle niveau

Indflydelse på det individuelle niveau handler primært om spørgsmål, der vedrører den pædagogiske indsats i forhold til den enkelte ung. De unge inviteres til at deltage i teammøder og netværksmøder, som har den unges udvikling i fokus. I det omfang den unge ønsker det, inviterer vi også Jer som netværk til at deltage i netværksmøder og teammøder.