Lovgrundlag

Platangården tilbyder en vifte af forskellige ydelser til unge under og over 18 år. Hovedparten af ydelserne ydes under Serviceloven og lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). 

Døgnboliger

Ophold i Platangårdens døgnafdelinger, jfr. Servicelovens § 52 (under 18 år)

Opholdsprisen dækker socialt rehabiliteringsforløb og fuld forsørgelse.

(Tøj- og lommepenge udbetales efter gældende takst).

 Ophold i Platangårdens døgnafdelinger, jfr. Servicelovens § 107 (over 18 år)

Taksten dækker socialt rehabiliteringsforløb.

Dertil kommer udgift til kost- og logidelen med 165 kr. pr. dag, heraf 72 kr. for kost. Der kan ikke fravælges måltider. Der udbetales kostpenge ved fravær over to døgn.

Kommunen sikrer den unges forsørgelsesgrundlag samt bevilling af relevante enkeltydelser.

 

Ekstern team

Forløb via Platangårdens eksterne team, jfr. Servicelovens § 85

  • Udgiften er udregnet efter den unges behov og udgør aktuelt x timer pr. uge, jfr. bilag.
  • Udgiften dækker rehabiliterende indsats. 
  • Kommunen sikrer den unges forsørgelsesgrundlag samt bevilling af rele­van­te enkeltydelser.

 

Undervisning

Dagtilbud, jf. Servicelovens § 52 (under 18 år)

Dagtilbud, jf. Servicelovens § 102 (over 18 år)

Beskyttet beskæftigelse, jf. Servicelovens § 103 (over 18 år)

Aktivitets- og samværstilbud, jf. Servicelovens § 104 (over 18 år)

Indsatser efter LAB loven (over 18 år)

 

Heltidsundervisning

Heltidsundervisningen er et særlig tilrettelagt undervisningstilbud efter Ungdomsskolelovens § 3 og Folkeskolelovens § 33.3, som drives i samarbejde med Vordingborg Kommunes Ungdomsskole.

Visitation til heltidsundervisningen sker ved henvendelse til Morten Brandt Jakobsen, Vordingborg Kommunes skoleafdeling, på telefon: 2034 8451.