Praktiske opgaver

De unge forventes at hjælpe til omkring opgaver relateret til indkøb, madlavning og rengøring. Der laves individuelle aftaler om, hvad der giver mening for hver enkelt ung. Det er den unges ansvar at gøre rent og rydde op på eget værelse og badeværelse. Vi yder nødvendig pædagogisk støtte omkring opgaven.