Visitation og takster

Visitation

Ved forespørgsler vedr. intern undervisning rettes henvendelse til Platangårdens hovednummer: 55 35 03 00.

Alle kan rette henvendelse vedr. et forløb via Undervisningen på Platangårdens Ungdomscenter. Bopælskommunen er myndighed på området, og træffer afgørelse om bevilling af et undervisningstilbud.

Lovgrudlag

Dagtilbud, jf. Servicelovens § 52 (under 18 år)

Dagtilbud, jf. Servicelovens § 102 (over 18 år)

Beskyttet beskæftigelse, jf. Servicelovens § 103 (over 18 år)

Aktivitets- og samværstilbud, jf. Servicelovens § 104 (over 18 år)

Indsatser efter LAB loven (over 18 år)

Særligt tilrettelagte forløb efter Servicelovens § 52 og § 107

Takster

Takstoversigt 2024