Modulbaseret læring

Et modulbaseret læringsforløb er et kort og afgrænset læringsforløb, der afsluttes med et kompetencebevis. Modulerne er individuelt sammensat med tydelige og nære mål, så den unge har mulighed for at gennemføre samt at opleve læringsforløbet som nært og relevant for fremtidige muligheder.

Alle moduler består af flg. læringsdele: praktisk/teoretisk, praktisk/erfaringsbaseret samt personlig og social læring.

 Modulbeviser og CV

Når den unge påbegynder sin STU på Platangården oprettes et CV, der fungerer som en rød tråd gennem hele uddannelsesforløbet. For hver gang den unge gennemfører et modul, udstedes et modulbevis og de nyerhvervede kompetencer og færdigheder føres løbende ind på CV´et. Den unges CV er også medvirkende til at synliggøre egen progression og opnåede mål.

Praktikker internt

Praktikker i Platangårdens STU består af mindre forløb, hvor den unge får mulighed for at indgå i praktisk læring inden for forskellige fag på Platangårdens driftsområder. Det gælder for alle praktik moduler, at de er ”håndholdte”. Det betyder, at der følger en pædagogisk mentor fra PUC med den unge i praktik. På den måde skaber vi optimale muligheder for at koble faglig og praktisk læring med personlig og social læring.

Praktikker eksternt

I den sidste del af uddannelsen er der mulighed for at etablere praktikker på lokale arbejdspladser, hvor den unge kan afprøve de allerede opnåede kompetencer og samtidig tilføje nye. Ift. de eksterne praktik-muligheder, er der uanede muligheder. Vi gør os stor umage for at skabe praktikker, der tager udgangspunkt i reelle funktioner og opgaver på en arbejdsplads, samtidig med at de matcher den unges kompetencer og interesser. Ligesom de interne praktikmoduler, er de eksterne praktikker ”håndholdte”.