Visitation, lovgrundlag og takster

Visitation

Ved forespørgsler vedr. et ophold i Platangårdens døgnafdelinger rettes henvendelse til Platangårdens hovednummer: 55 35 03 00.

Alle kan rette henvendelse vedr. et muligt forløb på Platangårdens Ungdomscenter. Det er bopælskommunen, som er myndighed på området og træffer afgørelse om bevilling af et forløb på Platangårdens Ungdomscenter.  

Lovgrundlag

Ophold i Platangårdens døgnafdelinger, jfr. Servicelovens § 52 (under 18 år)

  • Opholdsprisen dækker socialt rehabiliteringsforløb og fuld forsørgelse.
  • (Tøj- og lommepenge udbetales efter gældende takst).

Ophold i Platangårdens døgnafdelinger, jfr. Servicelovens § 107 (over 18 år)

  • Taksten dækker socialt rehabiliteringsforløb.
  • Dertil kommer udgift til kost- og logidelen med 178 kr. pr. dag, heraf 78 kr. for kost. Der kan ikke fravælges måltider. Der udbetales kostpenge ved fravær over to døgn.
  • Kommunen sikrer den unges forsørgelsesgrundlag samt bevilling af rele­van­te enkeltydelser.

Vedrørende egenbetaling:

  • Jfr. Vejledning om botilbud m.v. til voksne pkt. 176, skal de unge betale for den del af deres ophold, der vedrører bolig m.v. og kost (jfr. pkt. 165).
  • Den unges egenbetaling for kost og logi fastsættes og opkræves via kommunal myndighed, jfr. samme vejlednings pkt. 181.

Takster

Takstoversigt 2024