Uddannelseskarrusellen

5. oktober 2021

MAD, MÅLTIDER OG REHABILITERING I ET PÆDAGOGISK PERSPEKTIV 

Ved Lenette Nielsen

Onsdag den 6. oktober 2021 kl. 13.00-15.00

Gode mad- og måltidsvaner kan have betydning for både den fysiske og mentale sundhed og dermed en øget
trivsel blandt unge. Men selvom de fleste har en opfattelse af, hvad sunde mad- og måltidsvaner indebærer,
så er det langt fra de fleste, der lever op til Fødevarestyrelsens syv kostråd og vi ved, at mennesker med flere
komplekse og sammensatte sociale problemer ofte lever usundt set ud fra et ernæringsmæssigt perspektiv.


Så hvordan kan vi bidrage til at ændre på denne ulighed i sundhed via bedre mad- og måltidsvaner, så de
unge støttes i, at træffe gode valg til gavn for egen sundhed og trivsel? Det findes der ikke en endelig løsning
på, men jeg har via deltagelse i flere projekter opnået viden om, hvilke pædagogiske og brugerinddragende
indsatser der kan være relevante, når vi arbejder med unges mad- og måltidsvaner.


Der vil i foredraget derfor stilles skarpt på disse spørgsmål:


• Hvordan bidrager vi til, at sunde mad- og måltidsvaner mestres i et hverdagsliv fyldt med udfordringer?
• Hvilke overvejelser knytter sig til, at skabe de bedste indsatser omkring mad- og måltider og dermed de
bedste vilkår for det enkelte menneske, når sundhed er på dagsordenen?
• Hvilke pædagogiske redskaber kan være nødvendige at medtænke når ønsket er, at målgruppen motiveres
og opnår handlekompetence til at tage vare på egen og andres sundhed?

Formålet med dette foredrag er derfor, at vi på baggrund af ovenstående spørgsmål sammen skal diskutere
de unges sundhed og udfordringer forbundet med at træffe det sunde valg og hvordan vi, via pædagogiske
tilgange, kan styrke de unges motivation og handlekompetence til at træffe sundere valg indenfor mad- og
måltider både for sig selv og andre - både nu og i fremtiden.

Lenette Nielsen er uddannet klinisk diætist og Cand.pæd fra Århus universitet. Hun har som klinisk diætist arbejdet med en lang række forskellige
målgrupper herunder mange sårbare. I sin nuværende lektorstilling på Københavns professionshøjskole underviser hun bachelor- og diplomstuderende
i hvordan man bl.a. kan arbejde med mad- og måltider i et pædagogisk perspektiv.