Temaeftermiddag om kønsidentitet

4. oktober 2022

Som et led i Platangårdens kompetenceudviklingsforløb i seksualpædagogik afholdt vi i starten af september et temaeftermiddag med fokus på kønsidentitet og seksuel orientering. Emnet er aktuelt i såvel den samfundsmæssige debat, og fordi flere af de indskrevne unge på Platangården identificerer sig ikke med deres biologiske køn og/eller har en anden seksuel orientering end heteroseksualiteten. Derfor var det ikke alene vores medarbejdere, men også de unge, som var inviteret til at deltage i foredraget og 9 unge tog imod invitationen.

Til at guide os igennem eftermiddagens emne havde vi inviteret Mie Birk Jensen fra LGBT+ Danmark. Oplæggets formål var at formidle viden om især kønsidentiteter og seksuelle orienteringer, der ligger uden for den heteroseksuelle norm, og bidrage med nye perspektiver og inspiration til det videre faglige arbejde.

Oplægget faldt i 4 dele:

1) En kort introduktion til LGBT+ Danmarks fokusområder,

2) en begrebsafklaring, som opfattede såvel forskellen mellem begreberne køn og seksualitet samt det mangfoldige spektrum af både binære (CIS) og ikke-binære kønsidentiteter og seksuelle orienteringer (Lesbisk, Gay, Biseksuel, Transgender, Non-binær, Gender-fluid og Queer m.fl.),

3) et view over forståelsen af køn og seksualitet på tværs af historiske perioder og kulturer, samt

4) en præsentation af forskningsresultater vedr. mistrivsel af LGBT+ personer (både voksne og unge) på grund af bl.a. diskrimination, overgreb, vold, mobning og ensomhed.

Ind imellem oplæggene var der indlagt samtaler med sidemanden, -kvinden, -personen om fx kønsstereotyper og en øvelse i brugen af kønsneutrale 3. persons pronominer (fx hen, de, den, det), til at fremme den sproglig inklusion af LGBT+ personer.

Oplægget affødte en livligt debat og mange spørgsmål fra både medarbejderne og de unge.

Du kan se hele præsentationen om kønsidentitet her