Foredrag i Uddannelseskarrusellen

1. marts 2023

KAN FORSØGET AT LØSE PROBLEMET FORSTÆRKE PROBLEMET?

Ved Jørn Nielsen

Mind is social, eller: Det mentale lever i det sociale. Denne forståelse indebærer, at symptomer og fremtrædelsesformer er indlejret i sociale og kulturelle samspilsmønstre. Hvis vi ændrer på de sociale samspilsmønstre og på forsøgene på at løse problemerne, ændrer vi på fremtrædelsesformerne.

Børn og unge er ikke problemet, de viser problemet. Børns og unges symptomer kan ses som symptomer og som invitationer, og de varer ved indtil vi har forstået dem på en tilstrækkeligt udviklingsfremmende måde. Derfor må en indsats basere sig på forståelser, der rækker ud over beskrivelser af symptomerne og rækker ud over indsatser, der alene retter sig mod individet. Børns og unges vanskeligheder forpligter os til at tage vare på helheden og inddrage perspektiver fra arenaer udenfor dem, hvor problemerne viser sig.

Dette indebærer et udvidet perspektiv, hvor vi må forholde os til, hvordan vi kan blive en del af udviklingen og ikke en del af problemet. Alle beskrivelser og informationer må have en dimension; dvs. en retning og et perspektiv, der rækker ud over det eksisterende. Risikoen er, at vi bygger ovenpå de eksisterende fortællinger, og at ændringerne bliver for små. Vi må forholde os til, hvad det er børns og unges symptomer inviterer os til at lære – også om os selv og om vores måde at forholde os på.

Oplægget vil præsentere teoretiske og praktiske tilgange til arbejdet, således at vores indsats fører til overskridende erfaringer, der er tilstrækkeligt forskellige fra dem, der har skabt problemerne.

Jørn Nielsen er aut. psykolog, ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi; godkendt af Dansk Psykologforening og Dansk selskab for Børne- og Ungdomspsykiatri. Han er medstifter af Metalog, se www.Metalog.dk. Jørn har gennem en årrække arbejdet med børn og unge i udsatte positioner og har et stort hjerte for feltet.