Brugerundersøgelse

22. april 2021

Onsdag den 28. april gennemføres en tværregional undersøgelse af den brugeroplevede kvalitets på Platangården. Intentionen med brugerundersøgelsen er at indhente viden om borgernes oplevelse af, hvordan det er at bo på Platangården i forhold til kvalitetsmodellens seks temaer:

  • Kommunikation (standarden "Kommunikation")
  • Indflydelse på eget liv (standarden "Indflydelse på eget liv")
  • Fremtid (standarden "Individuelle planer")
  • Hjælp og støtte (standarden "Kompetenceudvikling")
  • Sundhed og trivsel (standarden "Sundhed og trivsel")
  • Tryghed (standarden "Forebyggelse af overgreb")

Sådan foregår brugerundersøgelsen

Brugerundersøgelserne finder sted i alle fem regioner, som en del af det tværregionale kvalitetsarbejde. Undersøgelsen gennemføres af en eller to brugerundersøgere fra Socialafdelingen og vil tage udgangspunkt i en eller flere af følgende dataindsamlingsmetoder:

  1. Fokusgruppeinterview
  2. Individuelle interview
  3. Deltagende observation

Undersøgelsesbesøget vil have en varighed på ca. 4 timer og gennemføres selvfølgelig under iagttagelse af de forholdsregler, der gør sig gældende i forhold til Covid – 19.

Når resultatet af undersøgelsen foreligger vil det blive formidlet her på hjemmesiden og i vores nyhedsbrev.