Mål for uddannelsen

De unges mål for uddannelsen vil typisk kunne kobles på følgende hovedområder:

  • At fremme personlig udvikling, selvstændighed og trivsel i hverdagslivet
  • At fremme evnen til at indgå i sociale sammenhænge, eksempelvis ift. et aktivt fritids- og samfundsliv
  • At fremme udvikling af viden om erfaringer med og kompetencer til brug ift. uddannelses- og/eller beskæftigelsesaktiviteter

Da målgruppen generelt endnu ikke har opnået de færdigheder og den viden, der skal til for at kunne indgå i uddannelses- og arbejdsmarkedsrelaterede sammenhænge, er det relevant, at disse unge som en integreret del at uddannelsen, kan afprøve forskellige spirende interesseområder via praktikker og faglige elementer fra de forskellige uddannelsesområder. Det er således muligt at sammensætte et STU-forløb, som sigter på at dygtiggøre sig specifikt ift. det grønne- eller pedelområdet – eller det er muligt, at sammensætte et STU-forløb, der kvalificerer bredere -  eksempelvis rengøring og køkken – eller pedel og automekaniker.  Den beskæftigelses- og uddannelsesmæssige retning skabes således i en proces undervejs i uddannelsesforløbet og altid i tæt samarbejde med uddannelsesvejleder/vejleder fra den kommunale ungeindsats og Platangården.

Dette brede spektrum af læringsmuligheder matcher i høj grad den målgruppe, der henvises til PUC, ligesom det matcher mulighederne på det rummelige arbejdsmarked, hvor den fleksibilitet det giver at kunne være behjælpelig eksempelvis både i køkkenet, hos pedellen og med at planlægge en shelter tur, potentielt kan åbne op for flere fremtidige beskæftigelsesmuligheder.