Dagligdagen

Rytmen i intern undervisning er genkendelig samtidig med, at der er mange muligheder for at tilpasse aktiviteter efter den unges dagsform. Aktiviteterne følger undervisningens årshjul, som tilrettelægges i forhold til årstiderne og årets højtider.

Alle dage starter med et morgenmøde, hvor unge og personale planlægger og skaber overblik over dagens aktiviteter, både de fælles og de individuelle.

Formiddagene forløber primært med fagligt funderede læringsaktiviteter, herunder undervisning i basisfagene dansk, matematik og engelsk. Derudover er der mulighed for individuel faglig undervisning i andre fag, som har den unges interesse.

Eftermiddagene rummer primært læringsaktiviteter af mere praktisk karakter, kombineret med forskellige fysiske og sociale aktiviteter.

Pauser afholdes i PUC’s kantine, hvor unge og personaler spiser sammen.

Dagen rundes af med en kort fælles og /eller individuel opsamling på dagens aktiviteter.