Visitation og takster

Visitation

Ved forespørgsler vedr. Undervisningen Platangårdens Ungdomscenter rettes henvendelse til visitatorerne eller til områdeleder, Birgitte Marcher (mobil 51 37 95 78, e-mail: bimc@regionsjaelland.dk).

Alle kan rette henvendelse vedr. et forløb via Undervisningen på Platangårdens Ungdomscenter. Bopælskommunen er myndighed på området, og træffer afgørelse om bevilling af et undervisningstilbud.

Lovgrudlag

Dagtilbud, jf. Servicelovens § 52 (under 18 år)

Dagtilbud, jf. Servicelovens § 102 (over 18 år)

Beskyttet beskæftigelse, jf. Servicelovens § 103 (over 18 år)

Aktivitets- og samværstilbud, jf. Servicelovens § 104 (over 18 år)

Indsatser efter LAB loven (over 18 år)

Takster

Takstoversigt for 2017 

Takstoversigt for 2018