Velkomstpjece til unge og deres netværk

Velkomstpjece til unge og deres netværk

Når en ung for en periode skal flytte på et opholdssted er det en stor omvæltning i både den unges og familiens liv. Det rejser mange spørgsmål af både praktisk og indholdsmæssigt karakter. Med denne pjece vil vi forsøge at give svar på nogle af de mest væsentlige spørgsmål, som I måtte sidde inde med, ud fra et ønske om, at give den unge den bedst mulige start på Platangården.

Du kan downloade pjecen ved at klikke på billedet.