Retningslinje om anvendelse af mundbind

Denne retningslinje er en præcisering af, hvordan vi skal forholde os i forhold til såvel eksisterende som kommende regler om anvendelse af mundbind.

Retningslinjen refererer til Platangårdens Pixiudgave vedr. COVID 19 samt sundhedsstyrelsen gældende retningslinjer.

Som udgangspunkt, skal der bæres mundbind i de situationer, hvor det ikke er muligt at overholde afstandskravet, og desuden i situationer med tæt kontakt med smittede eller mulige smittede.

Kravet om anvendelse af mundbind i offentlig transport mv. træder i kraft d. 22.8.2020.

Medarbejdere

Medarbejdere skal i forbindelse med udførelse af deres opgave bære mundbind i følgende situationer:

Ved kørsel med unge der skal testes. Se i øvrigt Lokal instruks ifm. COVID-19 på Platangårdens Ungdomscenter

  • Ved sundhedsfaglige opgaver, hvor afstandskravet ikke kan opretholdes.
  • Ved sundhedsfaglige opgaver i forhold til unge, der er smittede eller under mistanke for at være det, skal der anvendes visir, hvis afstandskravet ikke kan opretholdes.
  • Ved øvrige opgaver i forhold til unge, der er smittede eller under mistanke for at være det, eller ved sundhedsfaglige opgaver, hvor afstandskravet ikke kan opretholdes, skal der bæres mundbind (typisk ved opgaver på den unges værelse).
  • Ved færdsel i den offentlige transport, tilhørende stationer og holdepladser samt på visse sygehuse. (gældende fra 22.8.2020)

Vær opmærksom på, at kravet om mundbind kan ændre sig – og at gældende regler SKAL følges. Det vil sige, at medarbejdere skal bære mundbind i forbindelse med udøvelse af deres opgave, hvis lovgivningen eller lokale forordninger påbyder det.

Mundbind er at betragte som et værnemiddel og stilles derfor til rådighed af Platangården.

De unge

De unge SKAL bære mundbind i forbindelse med transport i Platangårdens biler til og fra test eller ved anden transport, hvis den unge er smittet eller under mistanke om at være det. Husk, at der i den forbindelse er en række andre forholdsregler.

De unge skal støttes til at følge reglerne om anvendelse af mundbind i det offentlige rum.  De skal have vist, hvorledes mundbindet anvendes. Vi stiller ikke krav til de unge om at genbruge mundbind, idet risikoen for at det ikke behandles korrekt er for stor.

Ud fra et forsigtigheds princip, stiller vi mundbind til rådighed til alle vores unge i forbindelse med transport med det offentlige, sygehusbesøg mv., eller hvor der måtte være krav om at bære mundbind. Det vil dermed sige, at også unge, som ikke er en del af vores forsørgelse, kan få udleveret mundbind.

Vær opmærksom på, at unge også skal have mundbind udleveret til en evt. returrejse. Mundbind udleveres i en frysepose.

Indkøb og lager

Platangården indkøber et lager af CE-mærkede mundbind. Medicinansvarlig, Mette Jessen er indkøber og har ansvar for hovedlageret.

Hvert team får et eget lille lager, som anvendes jf. ovenstående.  Ved hver lager ligger også en rulle fryseposer til anvendelse, som ovenfor nævnt.

I hver bil lægges nogle få mundbind. De er ment som en nødløsning, hvis man pludselig får brug for det undervejs. Vær selv opmærksom på at få lagt nye ud i bilen, hvis I har taget de sidste.

Vi har alle ansvar for at give medicinansvarlig besked, hvis de lokale lagre er ved at være tomme.

Instruktion

Se Sundhedsstyrelsens instruktion: ”Sådan bruger du mundbind”.

 

20.8.2020

Charlotte Ishøy