PIXI UDGAVE- håndtering af mistænkt eller påvist COVID-19 på sociale botilbud

Formålet med denne Pixi-udgave er at samle de vejledninger og informationer sundhedsstyrelsen har meldt ud i forbindelse med den aktuelle pandemi og prøve at gøre den tydelige i forhold til vores virkelighed i det pædagogiske arbejde.

Pixi-udgaven har fokus på det sundhedsfaglige – dvs. at forhindre smittespredning med Corona virus.

Nogle af tiltagene rummer også en pædagogisk udfordring, og disse giver denne Pixi-udgave intet svar på. Derfor er det supervigtigt at huske, at er en ung smittet med Corona (syg eller ej), så skal ledelsen kontaktes omgående, således at vi kan aktivere vores bagland - ikke mindst den sundhedsfaglige del.

Så snart vi har en konstateret smittet i huset, skal vi bede den unge om at gå på sit værelse og blive der. Kontakte ledelsen og følge nedenstående retningslinjer for hygiejne.

Et smittet borger/ung skal opholde sig i eget hjem/på eget værelse og må ikke have kontakt med de øvrige beboere og ikke modtage besøg udefra. Borgeren/ den unge har trods smitte fortsat behov for den pædagogiske indsats og også til at få opfyldt basale behov for mad, drikke, medicin, kontakt osv. Dette varetages af relationsmedarbejderne under iagttagelse af nedenstående:

Smittemåder

Smitte sker hovedsageligt ved host og nys i ansigtet på den raske (dråbesmitte) inden for 1 m eller ved kontaktsmitte via virus på hænderne eller overflader (fx håndtag, knapper mv.). Det er derfor vigtigt at holde hænderne fra ansigtet.

 

Omhyggelig håndhygiejne:

  • Håndvask udføres ved synlig snavs på hænderne eller efter brug af handsker. Ved håndvask skylles hænderne først, herefter indgnides sæben i 15-20 sekunder, sæben skylles af og til sidst tørres hænderne. Hele processen tager 60 sekunder.
  • Hånddesinfektion (30 sek.) udføres, når hænderne er rene og tørre.
  • Før og efter kontakt med beboeren og dennes omgivelser.
  • Før man starter med en opgave og efter udførelsen af en opgave. Eks. Rengøring, tøjvask, sårpleje, samt direkte kontakt med den unge/borgeren.
  • Efter brug/skift af handsker

 

Brug af handsker

Brug altid handsker ved urene opgaver, så som rengøring, fjerne service fra værelset, sårpleje og hvis du er i kontakt med den unge/borgeren eller deres ejendele.

Brug af værnemidler

Mundbind anvendes ved tæt FYSISK DIREKTE kontakt med borgeren (inden for 1 m!) Eks. temperaturmåling.

Mundbind/visir(briller)/beskyttelsesdragt anvendes ved tæt Fysisk direkte kontakt med borgeren (Inden for 1 m) eks. Sårpleje, hvor der er risiko for spyt, direkte host og linende.

Brug af værnemidler herunder af- og påtagning af værnemidler

Værnmidler findes i medicirummet. Ud over det almindelige lager af værnmidler, har vi pakket AKUT-poser, som består af det korrekt værnmidler-kit til én person. Disse er som det fremgår til brug ved akutte situationer.

Påtagning af værnemidler sker på følgende måde og rækkefølge:

Et plastforklæde med lange ærmer eller engangsovertrækskittel skal dække kroppen, fra hals til knæ og ud til håndled og være tætsluttende ved håndleddet. Engangsovertrækskitlen lukkes på ryggen.

Mundbind fastgøres med bånd eller elastik midt på hoved og hals, næseklemmen til næseryg tilpasses og masken tilpasses ansigtet og under hagen.

Briller eller visir anbringes over øjne.

Handsker skal trækkes ud over plastforklædets/kitlens ærmer.

Aftagning af værnemidler sker på følgende måde og rækkefølge:

Handskerne er det første, der tages af. Ydersiden af handskerne er forurenet. Derfor tages fat i siden af den ene handske, handsken trækkes af og den sidste handske krænges udover. Handskerne kasseres og der udføres håndhygiejne.

Herefter fjernes engangsovertrækskitlen ved at løsne i hals og evt. talje. Kitlen holdes væk fra kroppen og rulles sammen uden at ydersiden berøres. Kitlen kasseres herefter og der udføres håndhygiejne.

Briller fjernes ved at holde på stængerne og de rengøres herefter.

Rengøring foregår således:

1) Ifør dig rene handsker

2) Rengøring med vand og sæbe eller rengøringsserviet, eller Aftørring med flydende sprit alkohol (70-85%)

Der udføres håndhygiejne og evt. maske kan fjernes. Det er vigtigt at undgå berøring med ydersiden af masken. Masken kasseres, og der udføres håndhygiejne.

Tøjvask

I en situation, hvor den unge ikke kan forlade sit værelse, kan det være nødvendigt at hjælpe med at få vasket nødvendigt tøj/sengetøj etc.

Så vidt muligt vaskes håndklæder, sengelinned og undertøj ved min. 80 grader og det øvrige om muligt ved 60 grader.

Da vores vaskemaskiner er til fællesbrug, skal maskinen efter vask rengøres med vand og sæbe, samt køres med et kogeprogram med tom maskine efter vask af beboerens tøj og lignende.

Der udføres håndhygiejne efter håndtering af snavsetøj.

Rengøring

  • Grundig rengøring med almindelige rengøringsmidler (vand og sæbe).
  • Særlig fokus fx håndtag, vandhaner, toiletsæde o.l.
  • Brugte klude kasseres eller vaskes ved minimum 80oC efter brug.

Affald

Affald puttes i poser og lukkes til og kasseres som vanligt, og derefter udføres håndhygiejne.

 

18.6.2020

Charlotte Ishøy                           Mette Jessen

Centerchef                                   Sundhedsfaglig medarbejder