Lokal instruks ifm. COVID-19 på Platangårdens Ungdomscenter

Lokal instruks ifm. COVID-19 på Platangårdens Ungdomscenter

Instruksen har til formål at beskrive, hvordan beboere og medarbejdere skal forholde sig, såfremt der hos beboere på PUC, påvises COVID-19. Instruksen omhandler beboere, både internt på hovedmatriklen og i eksterne boliger tilknyttet PUC.

Håndtering af test af borgere og medarbejdere ved mistanke om COVID-19

Ifølge gældende vejledning fra sundhedsstyrelsen, skal beboere testes, ved observation af mulige symptomer på COVID-19:

De mest almindelige symptomer:

 • Feber
 • Tør hoste
 • Træthed

Mindre almindelige symptomer:

 • Generel ømhed
 • Ondt i halsen
 • Diarré
 • Øjenkatar
 • Hovedpine
 • Nedsat smags- eller lugtesans
 • Hududslæt eller misfarvning af fingre eller tæer

Alvorlige symptomer:

 • Vejrtrækningsbesvær eller åndenød
 • Smerter eller trykkende fornemmelse i brystet
 • Talebesvær eller bevægelsesbesvær

Hvis du som relationsmedarbejder observerer nogle af disse symptomer hos en beboer, skal du:

 • Ringe til beboerens egen læge og bestille tid til test
 • Bede beboeren isolere sig på eget værelse/lejlighed
 • Orientere dit team, samt en ledelsesrepræsentant
 • Orientere beboerens nærmeste pårørende
 • Sørge for – sammen med dit team – at beboeren køres til test.
 • Sørg for at du eller en anden fra teamet, orienterer de øvrige beboere, så de kan tage de nødvendige forholdsregler

Retningslinjer for kørsel til test

Beboeren må ikke benytte offentlig transport og vi skal derfor køre beboeren til testen. I teamet skal I aftale, hvem der foretager kørslen.

 • HUSK – god håndhygiejne, både for beboer og relationsmedarbejder - både før, under og efter kørsel
 • Beboer og chauffør skal sætte sig så langt fra hinanden, som det er muligt i bilen.
 • Sædet, hvor beboeren skal sidde, overtrækkes med plastic.
 • Både relationsmedarbejder og beboer skal bære mundbind under kørslen.
 • Vinduerne skal være lukkede under kørslen.

Når du kommer retur, skal bilen aftørres, med det udstyr der ligger i bilen til dette.

 • Hvis du er i tvivl, kan du kontakte den sundhedsfaglige kollega, som er på arbejde.

Isolation af smittede borgere og afskærmning af raske beboere

Beboere, som grundet observerede symptomer har fået foretaget test, anses som smittede, indtil et evt. negativt testsvar, eller indtil personen er observeret symptomfri i minimum 48 timer. Det betyder, at beboeren instrueres i at isolere sig på eget værelse/lejlighed.

Alle beboere på PUC har eget værelse og adgang til eget toilet og bad. Det er derfor muligt for alle beboere at isolere sig i deres vante omgivelser, samtidig med at de raske beboere vil være afskærmet fra smittefare.

Personalet forholder sig ift. hygiejne, værnemidler osv. som beskrevet i: PIXI-udgave vedr. COVID-19 - Håndtering af mistanke om eller påvist COVID-19 på sociale botilbud.

Teamet omkring beboeren udfærdiger så hurtigt det er muligt en instruks, som beskriver nødvendige arbejdsgange og tager højde for både sundhedsfaglige og pædagogiske aspekter.

Instruksen skal dermed også indeholde beskrivelse af, hvordan beboeren får tilbudt mad, drikke samt kontakt og omsorg, under isolationen.

Dokumentet lægges i Sensum, så alle medarbejdere kan orientere sig i det, før de går i gang med opgaven.

Hvorfra indhentes sundhedsfaglig råd og sparring?

Relationsmedarbejderen skal kontakte ledelsen pr. telefon, uanset tidspunkt. Ledelsens telefonnumre er lagt ind som hurtigkald på alle PUC-telefoner.

 • Kontakt beboerens egen læge med henblik på test (oplysninger fremgår af Sensum) hhv. vagtlæge på tlf. 7015-0700

Ledelsen vurderer, sammen med relationsmedarbejderen, relevansen af følgende kontakt- og sparringsmuligheder:

 • Sundhedsfagligt ansvarlige i Region Sjælland (Rie Hedenborg, tlf. 9357-7556) i hverdagene
 • Corona-hotline for socialområdet (via Styrelsen for patientsikkerhed) tlf. 7020-0266
 • Corona-hotline for socialområdet (via socialstyrelsen) tlf. 7042-4000

Orientering i øvrigt – aktiver dit team, og vurder:

Beboerens netværk – hvem skal vide besked, og hvem giver besked?

Anbringende kommune – hvem skal have besked, og hvem giver besked?

Region Sjælland, Socialafdelingen (kun hvis smitte konstateres)

Platangårdens Ungdomscenter – udover det konkrete team – hvad er relevant, og hvem orienterer?

Når/hvis der kommer positivt testsvar:

Der skal iværksættes smitteopsporing jf. sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer. De vil løbende ændre sig, så kontakt den sundhedsfaglige kollega, for at iværksætte dette.

 

Juni/2020