Velkommen til Platangårdens nye hjemmeside

7. december 2016

På trods af, at vi i løbet af de sidste 6 år har fået mange positive tilkendegivelser for vores hjemmeside, syntes vi, at tiden nu var kommet til en grundlæggende makeover.

Den gamle hjemmesides styresystem var håbløs forældet og skulle alligevel opgraderes for fortsat at kunne fungere optimal. På indholdssiden trængte beskrivelserne af vores tilbud, organisation, faglige tilgang og metode til en omfattende redigering siden vi i 2015 implementerede en fælles faglig referenceramme for hele Platangården, som også medførte en række organisatoriske ændringer. Vores gamle hjemmeside levede heller ikke længere op til Region Sjællands retningslinje for serviceinformation og sidst, men ikke mindst, havde vi i længere tid ønsket os et mere enkelt og tidssvarende visuelt udtryk.

Siden foråret har en lille redaktionsgruppe arbejdet intenst med udvikling, opbygning og realisering af vores nye hjemmeside. Vi har bestræbt os på at bibeholde et højt informationsniveau samtidig med at begrænse tekstmængden i de enkelte opslag. I stedet for lange beskrivelser er der nu lagt links ind til uddybende informationer. Hovedmenuen indeholder nu rubrikker, som henvender sig direkte med målrettet information til vores primære interessenter. Alt billedmateriale på hjemmesiden er udskiftet med nye billeder, som giver et mere retvisende billede af Platangårdens fysiske rammer.

Vi håber, at vores nye hjemmeside opleves som informativ og vedkommende, og vi modtager gerne ris og ros. Vi vil også blive glade, hvis vi bliver gjort opmærksom på evt. børnesygdomme, som måtte gemme sig på den nye hjemmeside. Alle former for feedback kan sendes via mail til udviklingskonsulent Uwe Schmacke på: uwes@regionsjaelland.dk

Den nye hjemmeside blev til i samarbejdet med vores mangeårige samarbejdspartner Bjørn Fridal, som driver og ejer webbureauet Betafirm. Bjørn har bistået med både rådgivning, udvikling af designet og de tekniske løsninger, og løbende ydet hurtig teknisk support, når det brændte på. Tak for et smooth og fornøjeligt samarbejde!