Stor tilfredshed hos samarbejdskommunerne med kvaliteten af Platangårdens tilbud

16. december 2016

I en ny kundetilfredsheds undersøgelse, som blev gennemført af Region Sjælland, giver samarbejdskommunerne udtryk for stor tilfredshed med kvaliteten af Platangårdens tilbud ift. en langt række parametre.

Helt overordnet vurderer 80% af respondenterne, at de ”i høj grad” er tilfredse med samarbejdet omkring borgernes forløb, mens 20 % svarer ”i meget høj grad”.

I forhold til spørgsmålet, om der er forhold som kan forbedres, inden borgeren flyttede ind på Platangården, svarer hhv. 67 % ”Nej, i mindre grad” og 33 % ”Nej, slet ikke”. Den samme positive vurdering afgives i forhold til spørgsmålet, om der er forhold, som kan forbedres i samarbejdet under borgerens ophold på Platangården. Her svarer 100 % ”Nej”.

Tilsvarende vurderer hhv. 50 % at de enten ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” har oplevet forhold, som var særlig positive, inden borgeren flyttede ind. Det som respondenterne hæfter sig særligt ved er:

  • Tæt kontakt og god information.
  • God kommunikation og god til at tage imod borgeren.
  • Fagligt velbegrundede overvejelser og tilbagemeldinger, om hvad tilbuddet kunne tilbyde borgeren, og hvorfor de passer ind i målgruppen. En god beskrivelse af et behandlingsforløb i forhold til individuelle problematikker. Stor fleksibilitet i forhold til at finde løsninger, samarbejde med biologiske forældre, stå til rådighed i forhold til diverse formidlinger og ændringer i samværsaftaler. At være kreativ i forhold til at tilbyde undervisning til en borger, der ikke har frekventeret et skoletilbud i flere år.
  • Information om målgruppen, struktur, lydhørhed og sammenhængskraft i de forskellige tilbud, der er på matriklen.

Samtlige respondenter (100 %) giver ligeledes udtryk for, at der har været forhold, som de vurderer som særligt positive under borgerens ophold. I denne sammenhæng nævnes:

  • Tæt dialog.
  • Den tætte kommunikation med opholdssted.
  • At medarbejdere har en tværfaglig tilgang til borgerne gør, at individuelle kompetencer kommer til udtryk, og at borgeren profiterer af kontaktpersonsordningen. Det er af meget stor betydning for samarbejdet, at statusmøder prioriteres, således at relevante medarbejdere omkring borgeren deltager. Signalværdien og det, at behandlingsarbejdet i tilbuddet hænger sammen, og at alle er engagerede, bliver på disse møder synligt for både borger og forældrene.

På det centrale spørgsmål, om målene fra handleplanen er opnået, svarer 25 % ”Ja”, 25 % ”Delvis” og 50 % ”Nej”. I kommentarerne til spørgsmålet begrundes de negative vurderinger dog med følgende forhold:

  • Det er mål, som kræver en længerevarende indsats.
  • På grund af borgerens vanskeligheder og problematikker.

Resultatet af den samlede tilfredshedsundersøgelse kan læses på nedenfor stående links.

Platangården svar

Platangården kommentar