INFORMATION VEDR. COVID-19

Krav om mundbind 

I forbindelse med krav om brug af mundbind i detailhandelen og i uddannelses-, kultur- og fritidsinstitutioner, indføres der også skærpede krav om brug af mundbind eller visir på sociale tilbud. Dette er for at beskytte sårbare borgere/brugere. Kravet om mundbind gælder personale, besøgende og pårørende, men ikke beboere eller brugere.

Alle besøgende på Platangården skal bære mundbind i fællesarealerne. Ved møde i mødelokaler er det ikke et krav, så længe man sidder ned.

Besøgende og pårørende skal bære mundbind i døgnhusenes fællesrum. Der er ikke krav om, at besøgende og pårørende skal bære mundbind, når de opholder sig på den unges værelse/lejlighed.  

Husk at mundbind ikke erstatter afstand, håndhygiejne og rengøring! Alt det fortsætter som hidtil.

Besøgsrestriktioner

Som udgangspunkt kan vi pt ikke modtage besøgende i Platangårdens boenheder. Dog er der følgende undtagelser:

  • Børn og unge under 18 år har lov til at have besøg af forældre eller andre nære pårørende, eller personer i det nære netværk. Besøgspersonerne vælges blandt den unges nærmeste pårørende, dvs. forældre og andre slægtninge i lige linje, søskende, evt. børn.

Ligeledes kan en person, som den unge er nært knyttet til, efter en konkret vurdering, anses for nær pårørende.

  • Unge over 18 år kan modtage besøg af 1-2 faste besøgspersoner.

Den unge kan vælge 1-2 besøgspersoner, som fremover er de, der kan komme på besøg.

Besøgende må ikke komme i kantinen, den er kun til internt brug pt.

Møder

Af hensyn til afstandskrav afholdes p.t. kun driftskritiske møder med et begrænset antal deltagere.