INFORMATION VEDR. COVID-19

Besøgforbuddet er ophævet

Fra og med den 24.6. er det besøgforbud, som blev hastebesluttet politisk i starten af coronaperioden er nu ophørt. Det betyder, at vores unge igen kan modtage besøg på Platangården, uden restriktioner. 

Ledelsen vil dog fortsat have mulighed for at iværksætte besøgsrestriktioner i tilfældet af lokale Covid-19 udbrud.

Igen muligt at holde møder på Platangården

Det er ligledes igen muligt at afholde møder med samarbejdspartnere i vores mødelokaler i hovedbygningen.

I forbindelse med mødeafholdelse skal sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer og anvisninger dog fortsat overholdes. Der vil være en begrænsning i deltagerantallet og vi må bede gæster at overholde afstands- og hygienjeregler og følge de opsatte skilte og øvrige anvisninger.

Det er også igen muligt at aflægge besøg i døgnboligerne i forbindelse med møderne.