Foredrag om håndtering af problemskabend adfærd

20. januar 2017

 

Ved Hans Kastbjerg

Onsdag den 1. februar 2017 kl. 13.00 – 16.00 OBS! Foredraget er udvidet med en time!

 

Studio III er en konflikthåndteringstilgang, der bygger på Low Arousal tilgangen. Essensen i Studio III er, at det er personalets adfærd og reaktioner der har en væsentlig betydning i at optrappe og nedtrappe konflikterne som opstår i det pædagogiske arbejde. 

Som personale er man derfor aktivt deltagende i forhold til at nedtrappe konflikter. Det gøres gennem en viden om egne reaktionsmønstre, borgerens forudsætninger og hvilke årsager der kan være for den udfordrende adfærd, samt ved brug af nogle konkrete bevidsthedspunkter/strategier, som er udsprunget af Low Arousal tilgangen.

Ved oplægget vil Hans komme omkring de væsentlige faktorer i Studio III tilgangen og arbejde hverdagen ind i foredraget, så indholdet bliver væsentligt og brugbart. Der tages udgangspunkt i daglige eksempler, helst af deltagernes egen hverdag, så oplægget bliver så relevant som muligt. Der vil således kunne blive arbejdet med cases og med forskellige metoder, der kan understøtte Studio III tilgangen.

Hans Kastbjerg er uddannet pædagog i 2002 og har arbejdet med unge med psykiatriske lidelser og mennesker med ASF/ADHD og lignende tilstande. Hans er selvstændig pædagogisk konsulent i firmaet Navigatio og har siden 2006 været tilknyttet Studio III, som er en organisation der arbejder med nedtrapning af udfordrende adfærd ud fra Low Arousal tankesættet. Hans har til daglig samtaler med børn, unge, voksne og familier, hvor der et medlem i familien der har en psykiatrisk diagnose eller ASF/ADHD. Læs mere på www.hanskastbjerg.dk