SOCIAL ARV, GHETTOOPVÆKST OG ANDRE POPULÆRE, MEN MISVISENDE FORKLARINGER PÅ UNGES PROBLEMER

30. januar 2020

Social arv, modtagelse af kontanthjælp, opvækst i et ghettoområde, religion eller andre ”en-faktor-forklaringer” fremstilles ofte som årsagerne til børns alvorlige sociale problemer. Realiteten er imidlertid, at vi desværre hverken ved særlig meget om, hvorfor problemerne opstår, eller hvilke indsatser, der generelt kan afhjælpe eller forebygge problemerne. I denne situation opstår der ofte myter om, at det fx er forældrenes egenskaber og adfærd, der er den afgørende forklaring på, hvorfor det går et barn skidt. Sådanne “en-faktor-forklaringer” er skadelige for det sociale arbejde, fordi de både kan medføre stigmatisering af bestemte befolkningsgrupper og forkert prioritering af indsatser. Men hvordan kan vi undgå, at det sociale arbejde baseres på fordomme og myter?

Her er der sjældent brug for snuptagsløsninger i form af nye regler eller ”standardmetoder” og heller ikke for overordnede ”strategier mod parallelsamfund”. Der er derimod brug for en ny professionel faglighed, hvor viden om risiko, chanceulighed samt resiliens (modstandsdygtighed og mestringsevne) i det danske samfund er central. Medarbejdernes teori og erfaring kan nemlig bruges til at anlægge et helhedssyn på hvert enkelt barns eller ungs situation. Dermed kan medarbejderen leve sig ind i det enkelte barns unikke situation. Det giver tillige bedre mulighed for dialog og dermed inddragelse af børn, unge og forældres eget syn på deres situation. Indsatserne kan på den måde tilpasses til både den konkrete situation og det enkelte individs syn på problemerne, og hvad der kan hjælpe.

Morten Ejrnæs er lektor emeritus ved Aalborg Universitet. Centrale temaer i hans undervisning og forskning har været: teorier om sociale problemer, etniske minoriteters økonomiske og sociale situation, fattigdom, anvendelsen af begrebet social arv i forskning og socialt arbejde samt professionelles faglighed og tværprofessionelle samarbejde. For øjeblikket arbejder han på et projekt om professionelles risikovurderinger. Han har skrevet bøger og arikler om disse temaer og senest bogen: Ulighed, fattigdom og sociale problemer, Dafolo 2019.

Foredraget holdes onsdag den 5. februar 2020 kl. 13.00-15.00