DET STUMME SPROG - om selvskadende adfærd og symptomer som kommunikation

23. februar 2017

Ved Karin Dyhr

Onsdag den 1. marts 2017 kl. 13.00 – 16.00 OBS! Foredraget er udvidet med en time!

En del unge har en adfærd, som leder tanken hen på diagnosen Borderline Personlighedsforstyrrelse (EUP). Hvad enten de har fået diagnosen eller ej, dækker denne adfærd over noget, som giver stor lidelse til dem selv.

Men den sætter også pårørende og venner, den praktiserende læge, ansatte i psykiatrien og kommunen - ja, alle, som har kontakt med hende (ham) i en tilstand af magtesløshed og måske endda irritation. Men rigtig tit er ingen klar over, at der bag denne adfærd kan ligge traumer, som ikke er bearbejdede og som der end ikke er sat ord på.

Karin Dyhr udviklede sit 'stumme sprog' som en reaktion på sin fars gentagne seksuelle overgreb - et 'sprog', som fortrinsvis bestod i, at hun skar sig på armene og kroppen. Opmærksomhed fik hun, men mest i form af væmmelse og irritation. Først, da hendes kontaktperson på psykiatrisk hospital fik hende til at sætte ord på incesten og fik skabt en bæredygtig relation til hende, aftog den selvskadende adfærd langsomt og en egentlig helbredelse begyndte.

Ved foredraget vil Karin Dyhr fortælle om nogle af de typiske borderline-symptomer (dissociation, selvskade), som de opleves indefra - som mestringsstrategier, som patientens Stumme Sprog. Der vil være mulighed for spørgsmål og debat.

 

Karin Dyhr har siden 1998 været helt rask og er i dag gift, har 6 bonussønner, hund, høns, venner - et godt og ’normalt’ liv uden spor af hverken senfølger, og uden anden kontakt til psykiatrien end den, som foredrag og undervisning giver hende. I 2004 har hun udgivet bogen ”Glaspigen” (i samarbejde med Marianne Holmen) og i 2010 bogen ”Bag om Borderline”, som vil kunne købes til særpris på dagen. Se i øvrigt www.karindyhr.dk