Foredrag i Uddannelseskarrusellen om unge og rusmidler

22. marts 2017

Unge og Rusmidler

Ved Nælde Krake & Carina Abel Gjalbæk

Onsdag den 5. april 2017 kl. 13.00 – 15.00

Unges brug af rusmidler er en tilsyneladende evig aktuel problemstilling, og mange praktikere efterlyser stadig redskaber og metoder til at arbejde med unge, som har et problematisk forbrug af euforiserende stoffer.

I 2015 udgav SFI en evalueringsrapport, som havde fokus på tre af de mest lovende behandlingsindsatser i forhold til unges brug af rusmidler. En af de tre tilgangene, som præsenteres i rapporten, er U-turn, der er Københavns Kommunes tilbud til unge under 25 år med et problematisk forbrug af rusmidler.

I oplægget vil Nælde og Carina indledningsvis give en kort introduktion til U-turn modellen og U-turns mangeartede tilbud til unge, pårørende og de professionelle. I den praksisnære del af oplægget undersøges spørgsmålet, hvornår unges brug af rusmidler bliver til et problem. I denne sammenhæng præsenteres tegn og adfærd, der giver anledning til bekymring, og der ses på rusmidler og trivsel, samt nogle unges brug af rusmidler som en copingstrategi.

I oplæggets anden del præsenteres første skridt hen imod at komme til en forandring, herunder hvordan de professionelle kan komme i en dialog med de unge om rusmidler. Desuden præsenteres lette værktøjer til motiverende samtaler om rusmidler. Afslutningsvis er der mulighed for at stille spørgsmål.

Carina Abel Gjalbæk er teamleder for den udgående indsats Ro på Rusen og konsulent hos Center for Unge og Rusmidler. Hun har været ansat i U-turn de seneste 12 år og har derudover omfattende erfaring med rådgivning og behandling af unge med rusmiddelproblematikker. Carina har også haft en stor andel i udviklingen af de klassebaserede indsatser, udarbejdelse af rusmiddelpolitikker samt U-turns samtaleguide.

Nælde Krake er uddannet psykolog og er konsulent hos Center for Unge og Rusmidler. Nælde er ansat i U-turn udgående indsats Ro på Rusen, hvor hun de seneste år har etableret samarbejde med erhvervs- og produktionsskoler i København, samt undervist og haft individuelle rådgivningsforløb. Forud sin ansættelse i U-turn har Nælde arbejdet som behandler i psykiatrien.