Foredrag i Uddannelseskarrusellen om medicinpædagogik

6. februar 2019

Medicinpædagogisk arbejde har til formål at understøtte en proces, hvor mennesker med psykiske vanskeligheder lærer at mestre deres eget medicinforbrug, så det bliver et middel, der hjælper dem med at komme sig og ikke et mål i sig selv.

I et pædagogisk perspektiv understøtter medicin rehabilitering, og medicinpædagogik kan derfor ses som et led i den enkeltes recovery- og empowermentproces. Det vil sige, at medicinpædagogiske metoder kan fungere som et middel, der hjælper mennesker med psykiske vanskeligheder med:

  • At blive bedre til at mestre deres sygdom i hverdagen
  • At få en bedre medicinhåndtering
  • At få en større medindflydelse på og et større ejerskab over deres medicinforbrug
  • Bruge medicin på en måde, der giver mulighed for at nå egne mål
  • Støtte til at borgeren kan indgå i et samarbejde med sundhedsprofessionelle
  • Støtte til at opnå indsigt og erkendelse omkring egen medicinanvendelse og mestringsstrategier
  • At reducere forbruget af p.n. medicin og uønskede bivirkninger

I deres oplæg vil Rikke og Christina fra København Kommunes medicinpædagogiske team give en introduktion og et overblik over de medicinpædagogiske indsatser, metoder og redskaber, som teamet benytter og har udviklet. Ligeledes vil oplægget sætte fokus på at styrke og øge borgerens indflydelse på egen sygdom og behandling.

Rikke Bangsgaard er uddannet ergoterapeut og startede i teamet 1.4.2018. Rikke har siden 2006 arbejdet inden for det socialpsykiatriske område, hvilket har givet mange erfaringer for hele det socialpsykiatriske område. Rikke har både arbejdet på botilbud samt været leder for hjemmevejledningen på Amager, under Københavns kommune. Inden hun startede i teamet var hun ansat som stedfortræder for det socialpsykiatriske område i Tårnby kommune.

Christina Aude Lahs, uddannet sygeplejerske siden 2000. Har været med fra teamets projektstart i april 2015. Christina har erfaring fra både psykiatri, socialpsykiatri samt misbrug i form af ansættelser som Souschef på socialpsykiatrisk bosted, lukket/åbent afsnit i behandlingspsykiatrien samt 8 års erfaring som sygeplejerske på Mændenes Hjem, København