Foredrag i Uddannelseskarrusellen med Søren Hertz

5. december 2018

Børn og unge, Psykiatri og samfund

Ved Søren Hertz

Onsdag den 5.december 2018 OBS! Heldagsarrangement Kl. 9.00 – 15.00

Hvad er det for et samfund, der gør børn til dem, der har problemet?

Hvordan begriber vi den verden, som børn i vanskeligheder er en del af? Hvordan placerer vi os i feltet og skaber bevægelser, der kan blive overskridende i forhold til det, der har fyldt? Risikoen er, at vi bidrager med for små og for begrænsede forandringsprocesser. Det er børnene, der hjælper os – de er vores bedste manualer. Deres adfærd og symptomer er kommunikation. Så hvordan skaber vi kontekster, som gør, at vi forstår sammenhængene og dermed kan bidrage til gensidig læring?

Oplægget udfordrer den stigende tendens til at forstå børns vanskeligheder psykiatrisk. I løbet af få år er andelen af børn, der har fået en psykiatrisk diagnose, inden de fylder 15 år, steget fra fire til ni procent. Oplægget understreger, at spørgsmålet om psykiatri opstår, når afmagt og usikkerhed på, hvad der kan skabe tilstrækkelig udvikling, fylder. Henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien sker, når børn alvorligt mistrives og ikke udvikler sig, som vi håber. Derfor er det en forsimpling og en adskillelse af noget, der hænger sammen, når det kommer til at se ud, som om børne- og ungdomspsykiatri blot handler om henviste børn. Det er derimod oplevelserne af afmagt, forkerthed, smerte og fastlåshed, der fører ind i psykiatrien.

Oplægget vil bevæge sig fra en tendens til at reducere og adskille det, der hører sammen over konkrete case-eksempler til en opmærksomhed på teorierne om altings forbundethed. Derfor må vi have fokus på kompleksiteten, sammenhængene og den indlejrede kommunikation. Vi må alliere os med børnene, men også med de mange omkring dem, så vi kan bidrage til overskridende læring for alle. 

Søren Hertz er børne- og ungdomspsykiater, medstifter af Metalog og forfatter af ”Børne- og ungdomspsykiatri – nye perspektiver og uanede muligheder” og nu aktuel med hans nyeste bog: ”Børn og unge, psykiatri og samfund”. Begge bøger er udkommet på Akademisk Forlag.