Foredrag i Uddannelseskarrsellen

7. februar 2018

Pædagogik i et systemisk perspektiv

Ved Dorte Nissen

Onsdag den 7. februar 2018, kl. 13.00 – 16.00

Systemisk teori og metode har stærke bud på, hvordan vi bidrager til forandring, men udfordrer samtidigt vores vante forestillinger om sådan noget som kommunikation og relationer, om selvet og identitet, og ikke mindst vores forestillinger om iagttagelse og viden. Og ét er at forstå den systemiske tænknings begreber, men noget andet er at tilegne sig dem på en måde, så man i hverdagen kan omsætte dem til brugbar pædagogisk praksis.

Med udgangspunkt i nogle af de centrale begreber i den systemiske tænkning, vil Dorte Nissen i sit foredrag fokusere på, hvordan vi kan omsætte ideerne i vores pædagogiske praksis i forhold til udfordringer som fx:

  • Hvordan vi kan få de unge som medspillere i samarbejdet omkring den pædagogiske indsats?
  • Hvordan de unges viden og færdigheder kan bringes i spil, når vi skal fremme de unges udvikling og trivsel?
  • Hvordan vi kan bidrage til, at ganske få, men ofte stærke problemhistorier om de unge, kan udvides til mange historier?
  • Hvordan vi kan bidrage til og fastholde de unges positive forandringer?

Dorte Nissen er uddannet cand.pæd.psyk., specialist og supervisor i børnepsykologi og arbejds- og organisationspsykologi. Hun har arbejdet som psykolog i børneområdet i mange år, bl.a. som PPR-leder. Hun er tidligere konsulent i Dispuk og nuværende partner i Inpraxis.