Årsrapport 2019

7. maj 2020

Så kan vi igen, om end en lille smule senere end vi plejer, præsentere vores Årsrapport for 2019, hvor vi ser tilbage på et på alle måder godt år for Platangården.

Rapporten belyser indledningsvis en lang række statistiske og demografiske oplysninger om de unge, en økonomi der er i balance og personalerelaterede oplysninger. Men vi ser også tilbage på og reflekterer over de mange både interne og eksterne udviklingsprojekter, de positive vurderinger fra de eksterne tilsyn, som har målt kvaliteten af vores pædagogiske og organisatoriske indsatser, vores tiltag ift. kompetenceudvikling og arbejdsmiljøet samt vores markedsføringsinitiativer. Sidst, men ikke mindst, ser vi til tilbage på, hvordan det gik med Platangårdens prioriterede indsatser i 2018 og giver et view over de prioriterede indsatser for det kommende år.

Vi håber, at rapporten finder jeres interesse og at den opleves som relevant og vedkommende læsning.