Årsrapport 2016

1. marts 2017

I rapporten samler vi både op på et begivenhedsrigt år 2016 og kaster et blik ind i året, der kommer. Med årsrapporten vil vi gerne give vores medarbejdere, samarbejdspartnere i kommunerne og Region Sjælland, de unges pårørende samt alle, for hvem rapporten måtte have interesse, et generelt overblik over og indblik i Platangårdens drift og udvikling.

Rapporten omhandler en række udviklingsprojekter og nye tiltag på Platangården, relevante statistiske oplysninger samt afsnit om kvalitetsarbejde, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og markedsføring. Til enkelte af de nævnte aspekter er der lagt links til uddybende materiale på Platangårdens hjemmeside.
 
Vi håber, at den opleves som informativ og vedkommende.