Relationsmedarbejder til team for STU og Intern undervisning

Til Platangårdens team for STU og Intern Undervisning søger vi en pædagogisk funderet kollega, med faglig relevant uddannelse og erfaring og/eller særlige interesse for kreative læringsprocesser. Stillingen er på 32 timer i gennemsnit pr. uge og ønskes besat pr. 1. april 2021.

STU og Intern Undervisning tilbyder dels særligt tilrettelagte uddannelsesforløb og dels fleksible undervisningsforløb for unge, der ikke længere er undervisningspligtige. Vi tager udgangspunkt i den forskning som viser, at uddannelse er det mest afgørende, enkeltstående parameter i processen med at skabe sig et selvstændigt voksenliv.

Med baggrund i dette har vi for nyligt skærpet vores STU-profil. Læs nærmere her. Her kan du også læse om den systemisk-narrative tilgang og de dertil koblede metoder, som udgør et fælles udgangspunkt for hele Platangårdens indsats på det specialiserede hhv. højt specialiserede sociale område. Det er vigtigt for os, at du forholder dig til, hvordan dette matcher din måde at tænke pædagogik og læring på.

Vi lægger vægt på at du har:

  • Konkret uddannelse indenfor og gerne erfaring med målgruppen
  • Konkret erfaring med og/ eller særlig interesse i at være insisterende og skabe systematiske læringsforløb sammen med målgruppens unge
  • Praktiske og/eller kreative kompetencer, som du har erfaring med at bruge i det pædagogiske samarbejde – ex. hobbyværkstedskompetencer, kompetencer ift. udeliv, kost, årstider og madlavning eller lignende.
  • At du kan være en fleksibel teamspiller – engageret, reflekterende og handlekraftig sammen med dit team.
  • At du naturligt tager ansvar og bidrager konstruktivt, både i det nære teamsamarbejde og ift. organisationen som helhed
  • At du anerkender, at skriftlighed er en afgørende del af fagligheden, når det handler om pædagogisk læring.

Din arbejdstid ligger som udgangspunkt i dagtimerne, med enkelte omlægninger til sen eftermiddag/aften.
Det skal bemærkes, at kørekort og tilfredsstillende børne- og straffeattester er en betingelse for ansættelsen.

Ansøgningsfrist er den 22. februar 2021.

Kontaktperson(er):
Pia Hell Boje

Områdeleder

Email: platangaarden@regionsjaelland.dk Telefon: 5535 0300

Søg jobbet


Om Platangården På Platangården arbejder vi med psykosocial rehabilitering ud fra en fælles systemisk referenceramme. Vores fælles teoretiske og metodiske referenceramme indeholder også et løbende fokus på at samarbejde med det netværk, som har betydning for de unge.