Platangården søger pædagog på fuld tid

Vi er et specialiseret socialt tilbud, som organisatorisk er en del af Region Sjællands Socialområde.

Platangårdens målgruppe er unge i aldersgruppen 14 – 25 år, som viser en kompleksitet af psykiske, sociale og identitetsmæssige udfordringer i deres relationer og ungdomsliv. Det er kendetegnende, at målgruppen benytter strategier, som på det almene område kan synes voldsomme og uforståelige. Derfor oplever de unge og/eller deres omgivelser ofte fastlåsthed og afmagt.

Omdrejningspunktet i Platangårdens specialiserede rehabiliterende indsats er et insisterende fokus på øget trivsel og udvikling. Dette fokus skabes i et tæt og forpligtende samarbejde med den unge og de relationer og fællesskaber som den unge er - og kan blive - en del af. Læs meget mere om tilgang og metode her.

Platangårdens døgnafdeling består af 3 teams. Hvert team består af 5-6 kolleger med enten pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse. Derudover er der tilknyttet socialrådgiver, psykolog og teamkoordinator til hvert team. Relationsmedarbejderne har dag- og primært aftenarbejde, fast hver 2. weekend, samt arbejde på helligdage.

Teamet har brug for en kollega, som:

  • Er kreativt reflekterende og handlende
  • Kan arbejde selvstændigt ud fra stedets tilgang og metode, samt den indsats som besluttes i teamet
  • Har faglighed og mod til at finde nye veje i tæt samarbejde med de unge
  • Har anerkendt, at skriftlig dokumentation er en integreret del af det pædagogiske arbejde.

Vi tilbyder grundig introduktion til organisationens værdier og kultur, samt kompetenceudvikling ift. til den tilgang og de metoder, vi anvender på Platangården.

Tilfredsstillende børne- og straffeattester samt kørekort er en betingelse for ansættelsen.

Hvis du synes det lyder interessant, så send en motiveret ansøgning – vi glæder os til at høre fra dig!

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 15/16.

Kontaktperson(er):

Navn: Henrik Ross
Stilling: Områdeleder
Email: platangaarden@regionsjaelland.dk
Telefon: 55350300

Ansøgningsfrist:
07.04.21

Ansættelsesstartdato:
01.06.21

Søg jobbet

Om Platangården
På Platangården arbejder vi med psykosocial rehabilitering ud fra en fælles systemisk referenceramme. Vores fælles teoretiske og metodiske referenceramme indeholder også et løbende fokus på at samarbejde med det netværk, som har betydning for de unge. 

Målet er, at den unge finder eller genfinder muligheden for at have et socialt fungerende hverdagsliv med uddannelse eller arbejde, socialt netværk og relationer.