Platangården søger ny områdeleder

Ledelsesteamet på Platangårdens Ungdomscenter søger ny områdeleder, da vores leder kollega igennem en menneskealder er gået på pension. 

Hvad er Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter er et socialt tilbud,  som udbyder specialiserede rehabiliterende indsatser til landets kommuner ift. målgruppen:

Unge i aldersgruppen 14 – 25 år, som viser en kompleksitet af psykiske, sociale og identitetsmæssige udfordringer i deres relationer og hverdagsliv. Det er kendetegnende, at målgruppen benytter overlevelses-strategier, som på det almene område kan synes voldsomme og uforståelige. Derfor oplever de unge og/eller deres omgivelser ofte fastlåsthed og afmagt.  Øget trivsel og et løbende insisterende fokus på udvikling i samarbejde, er omdrejningspunktet i Platangårdens specialiserede rehabiliterende indsats.

 Indsatserne er organiseret i følgende teams:

 • Døgnafdelingens 3 døgnteams (Nord-, Midt- og Sydhus) på hovedmatriklen
 • PUCs Eksterne team, som varetager individuelt tilrettelagte særforanstaltninger og § 85-støtte
 • Intern Undervisning og STU - som arbejder med særligt tilrettelagte uddannelsesforløb ift. målgruppen
 • VISO-team – som er en tværgående funktion
 • Visitationsteam – ligeledes en tværgående funktion

Til at understøtte de forskellige indsatser har vi et administrations- og serviceteam, ligesom vi har integreret socialrådgiver- og psykologfaglige kompetencer ift. vores samlede opgaveløsning.

Organisatorisk

Platangårdens Ungdomscenter er en del af Region Sjællands socialafdeling, sammen med en række andre sociale tilbud.

Platangårdens ledelsesteam besluttede for 4 år siden en klar ramme for organisationens samlede virke. Den systemiske og recoveryorienterede tilgang og metode løber nu som en rød tråd igennem organisationen – fra organisering til pædagogisk metode og til ledelsesstil. 

Ledelsesteamet

Ledelsesteamet består i alt af 4 personer – centerleder, souschef og 2 områdeledere. Vi samarbejder med 4-5 teamkoordinatorer, ca. 80 medarbejdere samt ca. 30 indskrevne unge og deres vigtigste professionelle og private netværk. Dertil kommer et samarbejde med potentielt set alle landets kommuner, som henviser unge til os.

I ledelsesteamet har vi hver især ansvarsområder, men samarbejder i det daglige fleksibelt på tværs i organisationen, altid med fokus på, hvordan vi bedst kan understøtte organisationens kerneopgave med vores forskellige kompetencer. Vi afprøver ideer og sætter processer i gang – der er kort vej fra tanke til handling. Som eksempel på dette har vi netop besluttet en prøvehandling, hvor vi åbner vores ledelsesmøder, så medarbejdere kan deltage og bidrage med deres perspektiver. Kan du se dig selv i det? 

Værdier

Organisationens 4 værdier er dannet i en proces med mange perspektiver inddraget og med udgangspunkt i vores hverdagserfaringer. På denne måde har vi skabt et værdigrundlag, som lever i vores daglige praksis:

 • Håb,
 • Samskabelse,
 • Åbensindethed og
 • Meningsfuldhed

som skal være værdier, der matcher dit menneskesyn og dine værdier ift. ledelse.

Hvad søger vi

 • En lederkollega med relevant uddannelse på minimum bachelorniveau og diplomuddannelse i ledelse
 • Praksiserfaring med udførelse og organisering af rehabiliterende indsatser ift. målgruppen
 • Forudsætninger for at bidrage relevant både ift. overordnet strategisk ledelse og ift. at understøtte daglig drift i samarbejdet i de enkelte teams
 • En reflekterende og modig teamspiller, som har erkendt, at flere hjerner tænker bedre end én
 • Konkret ledelseserfaring

Vi tilbyder at du bliver en del af et handlekraftigt, udviklings-orienteret og reflekterende ledelsesteam og giver dig mulighed for at byde ind med det, du er bedst til – samtidig med, at vi som team påtager os et fælles ansvar for, at alle nødvendige opgaver håndteres. Derfor vil en af de første opgaver for det nye ledelseseteam være at konstituere sig påny.

Læs mere om målgruppe, værdigrundlag, tilgang og metoder og organisation: www.platangaarden.dk

Ansættelsen kræver kørekort og er betinget af modtagelse af tilfredsstillende straffeattest til offentlig brug samt børneattest.

På Platangården arbejder vi med psykosocial rehabilitering ud fra en fælles systemisk referenceramme. Vores fælles teoretiske og metodiske referenceramme indeholder også et løbende fokus på at samarbejde med det netværk, som har betydning for de unge. 

Målet er, at den unge finder eller genfinder muligheden for at have et socialt fungerende hverdagsliv med uddannelse eller arbejde, socialt netværk og relationer.

Ansøgningsfrist: 
22.11.18

Ansættelses startdato: 

01.01.19

Elektronisk ansøgningsskema

 
Kontaktperson: 
Centerchef
Charlotte Hejlsted Ishøy
Telefon: 55350300
Send email