Platangården søger 2 relationsmedarbejder (Pædagog, PA, SSA e.l.)

I forbindelse med nye opgaver søger Platangårdens Ungdomscenter 2 relationsmedarbejdere til fastansættelse i det Eksterne team. Hver stilling er på 32 timer i gennemsnit pr. uge.

Platangårdens Ungdomscenter er et specialiseret socialt tilbud, som organisatorisk er en del af Region Sjællands Socialområde.

Vores målgruppe er unge og voksne, som viser en kompleksitet af psykiske, sociale og identitetsmæssige udfordringer i deres relationer og ungdomsliv. Det er kendetegnende, at målgruppen benytter strategier, som på det almene område kan synes voldsomme og uforståelige. Derfor oplever de unge og/eller deres omgivelser ofte fastlåsthed og afmagt.

Omdrejningspunktet i Platangårdens specialiserede rehabiliterende indsats er et insisterende fokus på øget trivsel og udvikling. Dette fokus skabes i et tæt og forpligtende samarbejde med den unge og de relationer og fællesskaber som den unge er - og kan blive - en del af. Læs mere om Platangårdens tilgang og metode her.

Platangårdens eksterne team består af pt 7 faste relationsmedarbejdere, med enten pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse, samt socialrådgiver og psykolog. Teamet varetager indsatser i forhold til unge og voksne, som er indskrevet i individuelle tilbud og som bor for sig selv. Relationsmedarbejderne har dag- og aftenarbejde, arbejde hver 2. weekend, samt arbejde på helligdage.

Teamet har brug for en kollega, som:

  • Har uddannelse som pædagog, PA, SSA eller lignende.
  • Er kreativt reflekterende og handlende
  • Kan arbejde selvstændigt ud fra stedets tilgang og metode, samt den indsats som besluttes i teamet
  • Har faglighed og mod til at finde nye veje i tæt samarbejde med de unge og voksne, som er indskrevet på PUC.
  • Har anerkendt, at systematisk dokumentation af den pædagogiske indsats, er en integreret del af opgaveløsningen

Platangården tilbyder grundig introduktion til organisationens værdier og kultur, samt kompetenceudvikling ift. til den tilgang og de metoder, vi anvender.

Ansøgningsfrist 28.marts

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 30. marts.

Tilfredsstillende børne- og straffeattester samt kørekort er en betingelse for ansættelsen.

Kontaktperson(er):

Navn: Pia Hell Boje
Stilling: Områdeleder
E-mail: platangaarden@regionsjaelland.dk
Telefon: 5535 0300

Søg jobbet

Om Platangården
På Platangården arbejder vi med psykosocial rehabilitering ud fra en fælles systemisk referenceramme. Vores fælles teoretiske og metodiske referenceramme indeholder også et løbende fokus på at samarbejde med det netværk, som har betydning for de unge. 

Målet er, at den unge finder eller genfinder muligheden for at have et socialt fungerende hverdagsliv med uddannelse eller arbejde, socialt netværk og relationer.