Kompetencer

Platangården er VISO leverandører med udgangspunkt i den viden og de kompetencer, der er oparbejdet på institutionen. 

Ud fra Platangårdens faglige og organisatoriske ståsted yder vi helhedsorienteret rådgivning og vejledning, primært ift. unge, som falder indenfor Platangårdens målgruppe, og med afsæt i Platangårdens faglige tilgang og metode.