Dagligdagen

De daglige aktiviteter er tilpasset den enkeltes behov og funktionsniveau. Aktiviteterne vil typisk bestå i at støtte den enkelte i almindelige daglige gøremål, så som rengøring, indkøb og madlavning. Afhængig af den enkeltes ønsker og behov, ydes desuden støtte til:

  • Genoptage og vedligeholde sociale relationer til familie, venner og andre netværk
  • Deltagelse i lokale idræts- og fritidstilbud
  • Oprettelse af bankkonto samt hjælp til gældsafvikling og økonomistyring
  • Medicinering
  • Koordinering af samt ledsagelse til myndigheder samt læge, psykiater og andre sundhedsrelaterede aftaler, herunder samarbejde med kommunalt misbrugscenter 

De unge og voksne, som er tilknyttet eksternt team, kan benytte sig af Platangårdens idræts- og fritidsfaciliteter samt deltage i Platangårdens fester, fejring af højtider samt udflugter og aktivitetsdage, som arrangeres af Platangårdens Ungdomsråd.

Derudover kan den enkelte aftale aktiviteter i samarbejde med sin kontaktperson.