Indsats

Platangårdens eksterne døgnbolig er et døgntilbud til unge indenfor Platangårdens målgruppe i aldersgruppen 16-25 år. Den højere aldersgruppe skyldes, at det kræver en højere grad af selvstændighed at bo i vores eksterne døgnbolig, sammenlignet med vores øvrige døgnboliger.  

Et trygt og overskueligt miljø

Platangårdens eksterne døgnbolig henvender sig til unge, som har behov for et trygt og overskueligt miljø, og kan enten ligge i forlængelse af en psykiatrisk indlæggelse eller andet døgnophold. For nogle unge kan opholdet være et sidste trin på vejen til at klare sig selv, mens det for andre unge er af afklarende karakter for et fremtidigt støttebehov.

Personlig udvikling i fællesskab

Boligens beliggenhed sikrer en nem adgang til samfundets institutioner og tilbud og modvirker på denne måde stigmatisering. Boligens indretning og aktiviteter ligner et almindeligt hjem og hverdagsliv. Samtidig understøtter bofællesskabets praktiske opgaver og sociale samvær udviklingsmålet om at kunne indgå i forpligtende fællesskaber. 

Personalet skaber med tilstedeværelse og genkendelig indsats en overskuelig og tryg træningsbane, hvor hverdagslivets mange aspekter kan udvikles i et gensidigt forpligtende fællesskab.

Støtte døgnet rundt

Der er personale til stede i morgentimerne, samt i eftermiddags- og aftentimerne, ligesom der er personale til stede i weekender og på helligdage. De eksterne døgnboliger er desuden koblet til nattevagten på Platangården. På denne måde er der hjælp at hente døgnet rundt.

Uddybende beskrivelser af Platangårdens kerneopgave, faglige tilgang og metode kan læses under de enkelte links.

Systematiske indsatser og resultatdokumentation

Platangårdens rehabiliterende indsatser tager afsæt i Socialtilsynets kvalitetstemaer samt den Danske Kvalitetsmodels kvalitetsstandarder, som definerer fokusområder for den sociale indsats og opstiller kriterier for en systematisk resultatdokumentation.